مکان یار
مکان یار

روستای سناورد آدرس: ایران - مرکزی - خنداب‎ توابع بخش خنداب

روستای سناورد
آدرس: ایران - مرکزی - خنداب‎ توابع بخش خنداب

این روستا در بخش قرئ چای دهستان اناج قرار داره و براساس سرشماری مرکز آمار ایران، در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۷۰۴ نفر (۲۰۰خانوار;) بوده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید