مسیر سبز
مسیر سبز

بهترین اتوبوس برای سفر +عکس تاپ ناپ: این اتوبوس

بهترین اتوبوس برای سفر +عکس 
 تاپ ناپ: این اتوبوس

بهترین اتوبوس برای سفر +عکس
تاپ ناپ: این اتوبوس دوزیست است. هم در جاده راه میرود و هم در آب شناور مانده و به پیش میرود. وسیله ای ایده آل برای سفر محسوب میشود. قیمت این اتوبوس لوکس وتشریفاتی جدود 1.2 میلیون دلار (حدود 3 میلیارد نومان) تخمین زده شده است.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید