مطالب جالب!
مطالب جالب!

جزئیات پرداخت وام ودیعه مسکن وی افزود: رقم وام

جزئیات پرداخت وام ودیعه مسکن 
 وی افزود: رقم وام

جزئیات پرداخت وام ودیعه مسکن
وی افزود: رقم وام ویعه مسکن در تهران 12 میلیون تومان، در کلان شهرها 8 میلیون تومان، در مراکز استانها 6 تا 7.5 میلیون تومان و در شهرستانها 4 تا 4.5 میلیون تومان است.
صادقی در عین حال تاکید کرد: به هر تعداد از متقاضیان که شرایط دریافت وام ودیعه مسکن را داشته باشند، وام ودیعه مسکن پرداخت خواهد شد.
معاون وزیر مسکن و شهرسازی از آغاز پرداخت وام ودیعه مسکن از مهرماه امسال خبر داد و اظهارداشت: متقاضیان این نوع وام از طریق سازمان مسکن و شهرسازی یا شرکت عمران و مسکن سازان هر استان به بانکها معرفی خواهند شد. وی تصریح کرد: وام ودیعه مسکن بدون سود بوده و قرار است ظرف مدت دو سال بازپرداخت شود.
صادقی در ادامه با تاکید بر ضرورت نوسازی بافتهای فرسوده، افزود: امسال 50 هزار واحد مسکونی در کشور نوسازی می‌شوند که از این تعداد نوسازی 10 هزار واحد پایان یافته و ازهفته چهارم مهرماه تا هفته چهارم آذرماه افتتاح خواهند شد.
وی از افتتاح 40 هزار واحد مسکونی نوسازی شده از دی ماه تا آخر سالجاری خبرداد و روند نوسازی این بافتها را مناسب ارزیابی کرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید