مسیر سبز
مسیر سبز

جزئیات ظرفیت مازاد کنکور دکتری ابوالفضل حسنی درباره ظرفیت

جزئیات ظرفیت مازاد کنکور دکتری
ابوالفضل حسنی درباره ظرفیت مازاد در پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی سال 90 گفت: دانشگاه‌ها به اندازه صد در صد ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری در هر رشته‌ای می‌توانند به صورت مازاد بر ظرفیت اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری در آن رشته کنند که این ظرفیت مازاد به پذیرش دانشجوی خارجی، دانشجوی بورسیه و دانشجوی دکتری شهریه‌پرداز مازاد بر ظرفیت اختصاص پیدا می‌کند.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی افزود: البته در هر رشته‌ای حداکثر 5 دانشجوی دکتری به صورت مازاد بر ظرفیت در قالب دانشجوی شهریه‌ای مازاد بر ظرفیت‌، دانشجوی خارجی و دانشجوی بورسیه می‌تواند پذیرش شوند.

وی اضافه کرد: پذیرش دانشجوی استعداد درخشان نیز به صورت مازاد بر ظرفیت صورت می‌گیرد اما ظرفیت مازادی که به استعدادهای درخشان تعلق می‌گیرد به ظرفیت مازاد حداکثر 5 نفره‌ای که به پذیرش دانشجوی خارجی، بورسیه و دانشجویی که خود هزینه‌هایشان را پرداخت می‌کنند هیچ ربطی ندارد.

مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی با بیان اینکه ظرفیتی که برای دانشجویان استعداد درخشان جهت ورود به مقطع دکتری در نظر گرفته شده است به صورت مازاد بر ظرفیت است به مهر گفت: ظرفیت پذیرش دانشجوی استعداد درخشان در مقطع دکتری هر دانشگاه یا هر رشته که به صورت ظرفیت مازاد محاسبه می‌شود به اندازه 15 تا 20 درصد ظرفیت آن دانشگاه یا آن رشته است.

حسنی با ارائه مثالی به تشریح ظرفیت های مختلف برای پذیرش دانشجوی دکتری در سال 90 پرداخت و به مهر گفت: به عنوان مثال معمولاً ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری در یک کد رشته از 3 تا 5 نفر است. اگر ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری در یک کد رشته 5 نفر بود حداکثر 5 نفر دیگر می‌تواند به صورت دانشجوی مازاد بر ظرفیت در قالب دانشجوی خارجی، دانشجوی بورسیه و دانشجویی که هزینه‌هایش را خودش پرداخت می‌کند پذیرش شود. همچنین دانشگاه علاوه بر این 10 نفر در این رشته می‌تواند یک دانشجوی استعداد درخشان را نیز پذیرش کند که پذیرش این دانشجوی استعداد درخشان هم به صورت مازاد بر ظرفیت صورت می‌گیرد.

منبع: خبرگزاری مهر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید