مکان یار
مکان یار

روستای دروار آدرس: ایران - سمنان - دامغان روستای &#158

روستای دروار آدرس: ایران - سمنان - دامغان روستای &#158

روستای دروار
آدرس: ایران - سمنان - دامغان

روستای دروار در انتهای غربی شهرستان دامغان و در فاصله ۴۵ کیلومتری شهرستان دامغان قرار گرفته است.جمعیت ثابت روستا حدود ۱۲۰۰ نفر و در فصل تابستان تا ۲ برابر افزایش می یابد نشانه های باستانی حاکی از دیرینگی این روستا است.
معبد چهل دختر، گورستان زردشتی رمه (زرتشتی رومه;) و حمام قدیمی آن و کانال زیر زمینی دریان که آب شهر صد دروازه را تأمین می کرده نشانه های بازمانده از تمدن قبل از اسلام در دروار است.
روستای دروار در زمان اشکانیان به عنوان دروازه خزر و شکارگاه فرمانروایان اشکانی مستقر در صد دروازه یا هکاتم پلیس بوده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید