مکان یار
مکان یار

روستای لتگاه آدرس: ایران - همدان - همدان شمال غرب شهر

روستای لتگاه آدرس: ایران - همدان - همدان شمال غرب شهر

روستای لتگاه
آدرس: ایران - همدان - همدان شمال غرب شهر همدان

روستای لتگاه در موقعیت شمال غرب شهر همدان و شمال شرق بخش لالجین در اراضی دشت لتگاه واقع شده. این روستا با جمعیت ۲۰۷۵ نفر و ۷۵۷ خانوار سومین روستای بزرگ بخش لالجینه که اراضی مسکونی این روستا ۵۲ هکتار و اراضی کشاورزی این روستا ۱۱۱۵ هکتاره. کشت اغلب آبی و مرتع این روستا بدلیل قطب اصلی دامداری شهرستان بهار یونجه - گندم - جو - ذرت و علوفه دامیه. این روستا به دلیل موقعیت استراتژیکی یکی از روستاهای موفق در قطب دامداری و صنایع کوچک(تولیدی جوراب;) در سطح شهرستان بهار و استانه. وجود ۱۲۵ کارگاه تولیدی جوراب و ۲۷۳ واحد دامداری نقش بسزای در اشتغال روستا داشته، به طوری که تقریباٌ میانگین بیکاری در روستا به صفر رسیده. این روستا از نظر اقلیمی آب و هوای گرم و مرطوب و اراضی این روستا از نوع رسوبی و بسیار حاصلخیزه. گویش این روستا به زبان ترکیه و مذهب شیعه دارن. همچنین اماکن آموزشی در این روستا کامله.دلیل نامگذاری این روستا به نام روستای لتگاه تلاقی دو رودخانه قره چا

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید