مسیر سبز
مسیر سبز

سرمایه‌گذاری چینی برای احداث نیروگاه برق خبرگزاری ایسنا: ​این

سرمایه‌گذاری چینی برای احداث نیروگاه برق
خبرگزاری ایسنا: ​این ​گروه چینی ضمن بازدید از منطقه آزاد ارس در دیدار با معاون امور زیربنایی و توسعه سازمان منطقه آزاد ارس ​راه‌های تامین و فروش انرژی در ارس را در قبال تهاتر با سایر منابع انرژی مورد نیاز چینی‌ها مورد بررسی قرار دادند.​

در این دیدار ایرج حاتمی، معاون امور زیربنایی و توسعه سازمان منطقه آزاد ارس با بیان اینکه هم اکنون 180 واحد تولیدی، صنعتی، تجاری و گردشگری در منطقه آزاد ارس در حال احداث هستند، گفت: قطعا با راه‌اندازی این مجموعه‌ها زیرساخت‌های کنونی انرژی در منطقه آزاد ارس پاسخگو نبوده و این مهم سرمایه‌گذاری در زمینه انرژی را توجیه‌پذیر کرده است.

گروه سرمایه‌گذار چینی نیز ضمن ابراز علاقمندی برای سرمایه‌گذاری در منطقه آزاد ارس​ پیشنهادهای خود را برای نحوه همکاری با این منطقه ارائه کرد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید