مکان یار
مکان یار

بوستان شهدای یافت آباد آدرس: ایران - تهران - تهران یافت

بوستان شهدای یافت آباد آدرس: ایران - تهران - تهران یافت

بوستان شهدای یافت آباد
آدرس: ایران - تهران - تهران یافت آباد، بلوار الغدیر، میدان الغدیر

این بوستان با مساحت ۶۰ هزار مترمربع در منطقه ۱۸ شهرداری تهران قرار گرفته. بوستان شهدای یافت آباد از لحاظ وسعت و امکانات از نوع بوستانهای منطقه ایست که نقش مهمی در کاکرد های فرهنگی، اجتماعی و سرانه فضای سبز منطقه جنوب غربی پایتخت داره.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید