هر روز!
هر روز!

مجموعه پیامک های عاشقانه و زیبا مجموعه پیامک های عاشقانه

مجموعه پیامک های عاشقانه و زیبا مجموعه پیامک های عاشقانه

مجموعه پیامک های عاشقانه و زیبا
مجموعه پیامک های عاشقانه و زیبا - : مجموعه پیامک های عاشقانه و زیبا
: مجموعه پیامک های عاشقانه و زیبا
آدمی که تنها باشد شب در اتاقش قدم می زند
به گزارش : ناهارِ دیروز را روی چراغِ الکلی گرم می کند
پنجره را باز می کند ولی آسمان را نمی بیند.
کم رنگ که هیچ،
داری بی رنگ می شوی،
حواست هست؟!
بی رنگ،
مثل ابری که پُراست، اما
نمی خواهد ببارد!
تنهایی
ذره ذره خودی نشان می دهد
وقتی تو آن قدر کم پیدایی
که سنگینی روزگارم را
مورچه ها به کول می کشند
و من
مات
مات
نگاهشان می کنم !
کم پیداتر از برف
روی خط استوایی !
وقتی صبح
مه آلودمی کند جنگل را
پشتِ کدام نیمکتِ خالی
نشسته آرامشی به انتظارت
که من نیستم؟!
موی سیاهم را
می بافم
و روی شانه ام میریزم
بوی آمدنت می آید
کسی که دوستش دارم،
غزل است!
اسمش که نه،
چشم هاش!
هوایی که مانده
یادگار عطر تن توست
به باد بگو
دوباره بیاید
جهان چیزی شبیه موهای توست ،
سیاه و سرکش و پیچیده
خیال کن چه بی بختم من!
که به نسیمی حتی
جهانم آشوب می شود…

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید