مسیر سبز
مسیر سبز

روستای جذامی‌ های ایران +عکس روزگارنو: شمال‌شرق، شمال‌غرب، غرب

روستای جذامی‌ های ایران +عکس 
 روزگارنو: شمال‌شرق، شمال‌غرب، غرب

روستای جذامی‌ های ایران +عکس
روزگارنو: شمال‌شرق، شمال‌غرب، غرب و جنوب‌غربی ایران هنوز هم تعدادی بیماران مبتلا به جذام دارند. گرچه دوره بیماری آنها به پایان رسیده است اما در کنار زخم‌های خشک‌شده بیماری؛ طرد، تنهایی، تحقیر، انگ، زندگی فلاکت‌بار و عدم پذیرش اجتماعی زخم آنها را تازه‌تر می‌کند. در ایران در حاشیه شهر مشهد، در آسایشگاه «باباباغی» تبریز و در بخش‌هایی از شهر ایلام و در روستاهای اطراف شهر مهاباد و سردشت، می‌توان سراغی از جذامیان گرفت.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید