هر روز!
هر روز!

انتظار و رمضان دهه اول ماه مبارک رمضان تمام شد

انتظار و رمضان دهه اول ماه مبارک رمضان تمام شد

انتظار و رمضان
دهه اول ماه مبارک رمضان تمام شد و در آستانه ورود به دهه دوم قرارداریم. آخرین روز و شب و لحظات دهه اول ، لحظاتی است که منتسب به امام زمان است. شب جمعه و روز جمعه. در بسیاری از دعاهای ماه رمضان مثل دعای افتتاح اشاره به امام زمان علیه السلام وجود دارد و این یعنی اینکه ماه رمضان و روزه و

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید