مطالب جالب!
مطالب جالب!

داستان زیبای خدا را شکر خدا را شکر که

داستان زیبای خدا را شکر 
 خدا را شکر که

داستان زیبای خدا را شکر
خدا را شکر که لباسهایم کمی برایم تنگ شده اند. این یعنی غذای کافی برای خوردن دارم.خدا را شکر که در پایان روز از خستگی از پا می افتم.این یعنی توان سخت کار کردن را دارم.خدا را شکر که باید زمین را بشویم و پنجره ها را تمیز کنم.این یعنی من خانه ای دارم.خدا را شکر که در جائی دور جای پارک پیدا کردم.این یعنی هم توان راه رفتن دارم و هم اتومبیلی برای سوار شدن.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید