اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

بازگشت هوینس به بایرن بعد از آزادی مشروط به گزارش

بازگشت هوینس به بایرن بعد از آزادی مشروط به گزارش

بازگشت هوینس به بایرن بعد از آزادی مشروط
به گزارش ""، هوینس که به علت فرار مالیاتی به سه سال و نیم حبس محکوم شده است و گفته می شود بعداز سپری شدن نیمی از محکومیتش، می تواند از آزادی مشروط استفاده کند. در این صورت او روزها آزاد خواهد بود و شب ها خود را به زندان معرفی خواهد کرد. هوپفنر در گفتگو با "کیکر" اعلام کرد: "قرار شده هوینس پیش خودمان کار کند. مطابق میل خودش بخش جوانان بایرن را برایش درنظر گرفتیم. یان کریستین دریزن مدیر مالی باشگاه آماده است قرارداد کاری او را به ثبت برساند." تنها 4 ماه از دوران محکومیت هوینس سپری شده و او برای استفاده از این آزادی مشروط، باید تا تابستان سال آینده منتظر بماند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید