مسیر سبز
مسیر سبز

شکارچی انسان در لیبی/ عکس تک تیر اندازان انقلابی

شکارچی انسان در لیبی/ عکس 
 تک تیر اندازان انقلابی

شکارچی انسان در لیبی/ عکس
تک تیر اندازان انقلابی لیبی با استقرار در مخفی گاه هایی در شهر سرت به شکار طرفداران قذافی می پردازند.منبع: شفاف
باز نشر:  مجله اینترنتی Bartarinha.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید