هر روز!
هر روز!

ترسناک ترین ورزشکاران جهان : ترسناک ترین ورزشکاران جهان

ترسناک ترین ورزشکاران جهان : ترسناک ترین ورزشکاران جهان

ترسناک ترین ورزشکاران جهان
: ترسناک ترین ورزشکاران جهان
ایندپندنت این بار به سراغ مخوف‌ترین ورزشکاران دنیا رفته و در یک نظر سنجی توسط خوانندگان خود در سراسر جهان فهرست 10 نفره‌ای را به عنوان ترسناک‌ترین ورزشکاران جهان منتشر کرده است. در این فهرست تنها چهره ظاهری خشن یا هیکل تنومند مبنای قرار گرفتن در جدول نبوده و خصوصیات روحی روانی و رفتارهای عصبی و جنجال‌آفرینی هم در نظر گرفته شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید