هر روز!
هر روز!

انتشار جدول یکپارچه سازی کدهای HIS : انتشار جدول یکپارچه

انتشار جدول یکپارچه سازی کدهای HIS : انتشار جدول یکپارچه

انتشار جدول یکپارچه سازی کدهای HIS
: انتشار جدول یکپارچه سازی کدهای HIS
: انتشار جدول یکپارچه سازی کدهای HIS
: کدگذاری و روش جدید جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای یکپارچه سازی و هماهنگی کدهای “بخش های بیمارستانی” و سازمان های ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است.
به گزارش : به گزارش سیتنا، روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، اعلام کرد: به اطلاع شرکت های فعال در حوزه HIS می رساند، کدگذاری جدید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای یکپارچه سازی کدهای ” بخش های بیمارستانی ” و سازمان های ذیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید