مسیر سبز
مسیر سبز

تصاویر: هزار جزیره اینجاست تاپ ناپ: هزار جزایر در

تصاویر: هزار جزیره اینجاست 
 تاپ ناپ: هزار جزایر در

تصاویر: هزار جزیره اینجاست
تاپ ناپ: هزار جزایر در واقع یک مجمع الجزایر در مرز آمریکا و کانادا است که شامل 1864 جزیره کوچک میگردد. این جزایر بر روی رودخانه سنت لورنس قرار گرفته اند.

 اندازه این جزیره ها از 50 کیلومتر مربع و تا جزیره های کوچکتر شخصی متفاوت اند. در این جزیره ها بیش از 1400 نفر زندگی میکنند. بعضی از این جزیره ها به قدری کوچک اند که تنها یک خانه در آنها جای میگیرد. دیدن چنین جزیره های کوچکی با خانه های کوچکتر و ساکنان آنها برای هر بازدید کننده ای جالب توجه است. در ادامه این آلبوم تاپ ناپ تعدادیاز این جزایر را مشاهده میکنید.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید