هر روز!
هر روز!

شجریان علیه سرطان شجریان علیه سرطان :

شجریان علیه سرطان 
 
 شجریان علیه سرطان :

شجریان علیه سرطان

شجریان علیه سرطان : شجریان علیه سرطان
: شجریان علیه سرطان
: به گزارش : هفته نامه سلامت - ندا احمدلو: سال با پیام های تبریک فراوانی از سوی دولتمردان و چهره های شاخص فرهنگی و هنری کشور همراه بود و در میان تمام این تبریک های ریز و درشت، یک تبریک از همه بارزتر بود؛ تبریکی که یک شوک بزرگ به جامعه موسیقی و طرفدران موسیقی سنتی کشور وارد کرد و موجی از نگرانی در میان طرفداران محمدرضا شجریان به راه انداخت. محمدرضا شجراین، استاد آواز ایران، در پیام نوروزی اش اعلام کرد که حدود 15 سالی می شود که با مهمانی در وجودش خو گرفته است؛ مهمانی که بعدها از سوی نزدیکان استاد و برخی از خبرگزاری ها اعلام شد که «سرطان کلیه» بوده و دوستی دیرینه استاد با این بیماری، باعث شده است که او موهای سرش را برای ادامه مسیر درمان هایش بتراشد. از سوی دیگر، دکتر حسن هاشمی، وزیر بهداشت، هم در اینستاگرامش از گفتگوی تلفنی اش با استاد خبر داد و نوشت که خوشبختانه در حال حاضر وضعیت ایشان خوب است و روند درمانی شان به خوبی ص

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید