مسیر سبز
مسیر سبز

طولاني ترين ايميل را ببينيد اين کاربر که پيتر

طولاني ترين ايميل را ببينيد 
 اين کاربر که پيتر

طولاني ترين ايميل را ببينيد
اين کاربر که پيتر کريگ نام دارد آدرس ايميلي را ساخته است که از 345 حرف تشکيل شده است. اين آدرس بسيار طولاني به شرح زير است.contact-admin-hello-webmaster-info-services-peter-crazy-but-oh-so-ubber-cool-english-alphabet-loverer-abcdefghijklmnopqrstuvwxyz@please-try-to.send-me-an-email-if-you-can-possibly-begin-to-remember-this-coz.this-is-the-longest-email-address-known-to-man-but-to-be-honest.this-is-such-a-stupidly-long-sub-domain-it-could-go-on-forever.pacraig.com

در اين آدرس پيش از علامت @ نوشته شده است: تماس با مديريت. سلام. سرويس اطلاع رساني وب مستر پيتر ديوانه، البته اوه، خيلي دوست داشتني و عاشق الفباي انگليسي (و بعد 23 حرف الفباي انگليسي).

پس از علامت @ اين کاربر نوشته است: لطفا سعي کنيد که به من يک ايميل بزنيد اگر شايد شما نتوانيد شروع به يادآوري اين  کنيد چرا که اين طولاني ترين آدرس ايميل شناخته شده براي انسان است اما صادق باشيد. اين همچنين بي مزه ترين زير دامنه طولاني نيز هست. اين مي تواند براي هميشه ادامه داشته باشد. پاکريگ. کام

منبع : جام جم آنلاين


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید