اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

مغایرت آیین‌نامه انتخابات فدراسیون‌ها با اساسنامه نصرالله سجادی معاون حرفه‌ای

مغایرت آیین‌نامه انتخابات فدراسیون‌ها با اساسنامه نصرالله سجادی معاون حرفه‌ای

مغایرت آیین‌نامه انتخابات فدراسیون‌ها با اساسنامه
نصرالله سجادی معاون حرفه‌ای و قهرمانی وزارت ورزش در حاشیه انتخابات انجمن‌های ورزشی درباره اینکه شما انتخابات فدراسیون‌ها را با آیین‌نامه جدید برگزار می‌کنید یا قدیم، گفت: آیین‌نامه جدید به صورت آزمایشی است و با توجه به اصلاحات اساسنامه باید تغییراتی در آیین‌نامه بدهیم به همین دلیل انتخابات فدراسیون طبق آیین‌نامه قدیمی برگزار می‌شود. به گزارش فارس، امیررضا خادم معاون حقوقی، پارلمانی و امور استان‌های وزارت ورزش در نامه‌ای 4 صفحه‌ای به گودرزی وزیر ورزش و جوانان توضیحاتی را درباره اشکالات و مغایرت‌هایی که آیین‌نامه جدید با اساسنامه دارد ارائه کرده است. با نوشته شدن آیین‌نامه جدید خیلی از نامزدها دیگر نمی‌توانستند در انتخابات شرکت کنند همین موضوع اعتراض خیلی‌ها را به دنبال داشت. در نامه خادم به گودرزی مغایرت‌ها در 3 بند توضیح داده شده است: 1. تبصره 15 و 16 آیین‌نامه مزبور مبنی بر محدود نمودن انتخاب رئیس فدراسیون برای دو دوره دیگر (در مجموع 3 دوره) با عمومات و کلیت مفاد مذکور در ماده 10 اساسنامه که قید زمانی خاص را عنوان ننموده است مغایرت داشته و می‌بایست حذف گردد. 2. ماده 9 و تبصره 10 و سایر بندهای مربوطه در خصوص تعیین شرایط نامزدهای پست نواب رئیس، دبیر، خزانه‌دار و خبره ورزشی فدراسیون بوده در حالی که مفاد مندرج در تبصره ذیل ماده 7 اساسنامه یاد شده مبتنی بر تهیه و تصویب آیین‌نامه مربوطه به انتخاب رئیس فدراسیون بوده و نه سایر اعضای یاد شده، لذا از این حیث ماده 9 و تبصره 10 آیین‌نامه مغایر با تکلیف قانونی مذکور در ماده 7 اساسنامه است. 3. با توجه به اینکه ذیل تبصره 7 اساسنامه پیرامون شرایط احراز و چگونگی انتخاب رئیس فدراسیون کلمه «ابلاغ» به مانند سایر آیین‌نامه‌های مذکور در اساسنامه قید نگردیده لذا تصویب نهایی آن منوط به اخذ مصوبه هیات وزیران است.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید