مکان یار
مکان یار

روستای بیرق آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - تبریز دهستان میدان

روستای بیرق
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - تبریز دهستان میدان چای

بیرق یکی از روستاهای استان آذربایجان شرقیه، که در دهستان میدان چای، بخش مرکزی شهرستان تبریز واقع شده .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید