مکان یار
مکان یار

روستای بیرق آدرس: ایران - اردبیل - خلخال ۱۰ کیلومتری جنوب

روستای بیرق آدرس: ایران - اردبیل - خلخال ۱۰ کیلومتری جنوب

روستای بیرق
آدرس: ایران - اردبیل - خلخال ۱۰ کیلومتری جنوب خلخال

از روستاهای استان اردبیل که در ۱۰ کیلومتری جنوب خلخال واقع شده.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید