هر روز!
هر روز!

برّنده ترین سلاح شیطان برّنده ترین سلاح شیطان :

برّنده ترین سلاح شیطان 
 
 برّنده ترین سلاح شیطان :

برّنده ترین سلاح شیطان

برّنده ترین سلاح شیطان : برّنده ترین سلاح شیطان
: برّنده ترین سلاح شیطان

: شناختنامه شیطان(13)

تذکار مهم:
نوشتار حاضر، گزارشی است صرفا تاریخی و مورد پژوهانه که به تبیین یکی از بیانات گهربار امیر اهل ایمان، علی علیه السلام، می پردازد؛ در همین طلیعه سخن، لازم است که توجه خوانندگان عزیز به خصوص بانوان با فضیلت را بدین نکته مهم معطوف بداریم و آن اینکه که مذمت زن به عنوان شمشیر برّان شیطان؛ جنبه اطلاق و فراگیر نداشته و تنها شرارتهای شیطان از طریق زنان بد طینت و آلوده دامن را در بر می گیرد، چه بسیارند بانوان فرزانه ای که مظهر پاکی و الگوی نسل بشرند و در این بین باید به وجود پاک و مطهر صدیقه طاهره زهرای مرضیه علیهاسلام بر جمیع عالمیان مباهات کرد. و بر این اساس، الگوسازی ایشان بر جمیع انسان ها و به خصوص بانوان واجب است.) ********
امیر المومنین علیه السلام مى فرماید: فتنه و فساد از چند چیز بلند مى شود. یکى از آنها از دوستى بى حد به زنان و علاقه و محبت زیاد به ایشان است. و آن هم شمشیر برانى براى شیطان خواهد بود. کسى که علاقه و محبت بیش ‍ از حد به زنان داشته باشد، باید بداند که بهره اى از عیش و زندگى خود نمى برد.(1)
پس برنده ترین سلاحی که شیطان مى تواند به آسانى با کمک آن به آرزوهایش ‍ برسد، [دوستداری افراطی] زن است و این سلاح، فراوان و همه جا یافت مى شود.
عزیزان را کند کید زنان خوار
به کید زن مبادا کس گرفتار
از خود محورهاى زن بود که بدن امام حسن مجتبى علیه السلام تیر باران شد و مروان حکم ملعون و مطرود هم، عایشه را خبر مى کند و او هم دستور مى دهد بدن امام را آماج تیر قرار دهند
تاریخ نمونه هایى زیادى دارد که نشان مى دهد انسانها به خاطر علاقه زیادى که به زن خود داشته اند سقوط نموده و دین و دنیاى خود را از دست داده اند؛ زیرا وقتى که انسان دل بستگى زیادى به زن خود داشته باشد عیب هایش را نمى بیند؛ در نتیجه همسرش نیز از او سوء استفاده مى کند. در این جا نمونه هایى از این افراد را مى آوریم که در پى آن جنایات و کشتارهایى هم رخ داده است .
از محبت و علاقه به زن بود که حضرت آدم علیه السلام از بهشت بیرون شد، هنگامى که شیطان از آدم، ناامید گشت سراغ حوا رفت و وى را فریفت.(2)
از علاقه و محبت به زن بود که قابیل کینه برادر را به دل گرفت و سرانجام او را کشت . در بعضى از روایات آمده : حوریه اى براى هابیل و زن جنیه اى براى قابیل آمد و همین باعث نزاع ایشان شد.(3)
و باز از نااهلى زن بود که نوح پیغمبر همواره ناسزا و زخم زبان هاى مردم را باید تحمل مى کرد.(4)
از رفتارهاى زن بود که خانه لوط نبى به خاطر یورش عده اى ناامن مى شود و آن پیغمبر عظیم الشاءن و مظلوم مجبور می شود به آن مردم پست پیشنهاد دهد که به خانه و مهمانانش حمله نکنند و دخترانش را با اجراى عقد به آنان بسپارد.(5)
و هم چنین از نیرنگ هاى زن بود که عزیز مصر (یوسف صدیق) را هفت سال در زندان نگاه داشت و از زندگانى اجتماعى محروم کرد.(6)
از دل دادگى به زن بود که قدار بن سالف به در خواست آن زن ناباب ، شتر صالح پیغمبر را پى کرد که عذاب نازل شد و تمام قوم هلاک شدند.(7)
از علاقه به زن بود که بلعم با عورا به دستور عجوزه خود به کوه رفته و حضرت موسى علیه السلام پیامبر بزرگ الهى را نفرین مى کند که هم موسى و هم قومش چهل سال در بیابان در میان سرما و گرما حیران مى شوند و هم عبادات و اعمال صالحش از بین مى رود. تا جایى که قرآن او را تشبیه به سگ نموده است .(8)
از محبت و علاقه به زن بود که باید سر یحیاى پیغمبر از بدن جدا شود و مهریه عروس گردد و براى خون به ناحق ریخته آن حضرت هفتاد هزار نفر از مردم آن زمان به دست (بخت النصر) قتل عام مى شوند و آن هم خون ریخته شود.(9)
نیز از وسوسه زن بود که جگر حمـزه به دستور (هند) جنایت کار و زناپیشه از پهلویش بیـرون آورده شود و بدنش مثله گردد.(10) و به واسطه زن بود که در خیبر به پیامبر اسلام (ص) زهر خورانده مى شود و آن زن ناپاک یهودى از روى هوى و هوس یا به دستور عده اى حضرت را مسموم مى کند.(11)
و با پادر میانى زن بود که عبدالرحمن بن ملجم مرادى به دستور قطام ، آن زن بد سیرت ، دست به قتل بزرگ مرد تاریخ امیرالمؤمنین علیه السلام زد و آن جنایت بزرگ را مرتکب شد، و امت پیغمبر را بى امام و رهبر نمود.(12)
از خودخواهى هاى زن بود[…]که جنگ جمل که حدود سى هزار نفر از امت اسلامى قتل عام شدند و به دنبال آن جنگ صفین و نهروان پیش آمد و عایشه تعزیه گردان آن و آغازگرش بود.
از ناپاکى هاى زن بود که فرزند بزرگ پیامبر اسلام صلى الله علیه و آله به شهادت رسید، و معاویه مخفیانه زهر هلاهل با مقدارى پول براى زن امام حسن علیه السلام (جعده) ملعونه، دختر اشعث بن قیس، مى فرستد که آن ناپاک، زهر را به فرزند فاطمه داد و جگر آن حضرت را پاره پاره کرد.(13)
از خود محورهاى زن بود که بدن امام حسن مجتبى علیه السلام تیر باران شد و مروان حکم ملعون و مطرود هم، عایشه را خبر مى کند و او هم دستور مى دهد بدن امام را آماج تیر قرار دهند.(14)
از نامبارکى زن بود که باید به امام محمد تقى (ع ) در سن 25 سالگى زهر خورانده شود و ام الفضل دختر مامون عباسى و همسر آن حضرت به دستور عموى خود گرداننده آن مى شود و امام را مسموم نماید.
و هزاران جنایت و قتل و کشتار که واقع شده و در همه آنها دست خونین زن آشکارا یا پنهانى در آن دیده مى شود که پرداختن به همه آنها از حوصله این کتاب بیرون و تاریخ همه آنها را ضبط کرده است .
از علاقه و محبت به زن بود که قابیل کینه برادر را به دل گرفت و سرانجام او را کشت . در بعضى از روایات آمده : حوریه اى براى هابیل و زن جنیه اى براى قابیل آمد و همین باعث نزاع ایشان شد
واقعا، شیطان شمشیر بر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید