مکان یار
مکان یار

آتشکده کوچه بیوک آدرس: ایران - یزد - یزد کوچه بیوک

آتشکده کوچه بیوک
آدرس: ایران - یزد - یزد کوچه بیوک

آتشکده در مهر کوچه بیوک مربوط به دوره قاجار است و در یزد، محله کوچه بیوک واقع شده و این اثر در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۸۲ با شمارهٔ ثبت ۹۱۳۲ به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. کوچه بیوک یکی از محلات زرتشتی نشین مرکز یزد بوده که در گذشته خارج شهر قرار داشته است.درب مهر این محله کهن بوده و قدمتی ۴۰۰ساله دارد.
پیراَمان ضامن که اصطلاح محلی آن حمام ضامن است در کنار درب مهر در کوچه قرارداشته وچون در حال تخریب بود خاک آن به داخل درب مهر منتقل شد. در ساختمان جدید که بر روی خانه مخروبه اهدایی آقای کیان پوردانش به انجمن ساخته شد و به صورت زیارتگاه در آمدکه زرتشتیان کوچه بیوک ازبدر ورود وارد آن می شوند.نارنج خانه که دارای درخت نارنج کهن بوده که براثر سرما درحدود ۵۰ سال پیش خشک شده ودر حال حاضر درخت مورد جای آن را گرفته است.
آتش این درب مهر همیشه افروخته است و آتش آن دقیق مشخص نیست وبرمی گردد به ورود مردمان به این محله.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید