مسیر سبز
مسیر سبز

تصاویر شگفت آور مسابقه عکاسی زیر آب خبرآنلاین: مسابقه

تصاویر شگفت آور مسابقه عکاسی زیر آب 
 خبرآنلاین: مسابقه

تصاویر شگفت آور مسابقه عکاسی زیر آب
خبرآنلاین: مسابقه سالیانه عکاسی زیر آب همه ساله در انگلیس برگزار می شودو تصاویری که می بینید منتخبی از تصاویر برگزیده در این زمینه است که در 15 دسته بندی محتلف در بخش مسابقه شرکت داده شده اند.

کوسه سفید و هواپیمای غرق شده از جمله تصاویر برگزیده مسابقه عکاسی امسال است.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید