هر روز!
هر روز!

سوالات شرعی غسل سوالات شرعی غسل : سوالات شرعی غسل

سوالات شرعی غسل 
 سوالات شرعی غسل : سوالات شرعی غسل

سوالات شرعی غسل
سوالات شرعی غسل : سوالات شرعی غسل
: سوالات شرعی غسل
سوال: لطفاً غسل های واجب را بیان کنید؟ غسل های واجب هفت تا می باشد: 1) غسل جنابت 2) غسل حیض 3) غسل نفاس 4) غسل استحاضه 5) غسل مس میت 6) غسل میت 7) غسلی که به واسطه ی نذر و قسم و مانند اینها بر انسان واجب می شود.(ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج1، ص221)   سوال: آیا غسل همانند وضو، ترتیبی و ارتماسی دارد؟ اگر جواب مثبت است شیوه ی آنها را بیان فرمائید؟ به گزارش : بلی ـ در غسل هم همانند وضو، می شود به دو شیوه ی ترتیبی و ارتماسی، طهارت را حاصل کرد. اما در غسل ترتیبی باید به نیت غسل، اول سر و گردن را، بعد طرف راست، بعد طرف چپ بدن را باید شست. در غسل ارتماسی باز هم به نیت غسل، باید تمام بدن را به تدریج یا دفعتاً در آب فرو برد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج1، م 360 و361 و367)  سوال: آیا غسل ارتماسی در آب استخر اشکال دارد؟ اشکال ندارد، لکن در موقعی که به قصد غسل زیر آب می روید باید لباس مقداری از بدن جدا باشد که آب در وقت غسل همه بدن را یکبار و دفعتاً بگیرد و نیز کف پا را از زمین بلند نمائید. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج1، م367)  سوال: آیا در هنگام غسل کردن می توان از دست برای رساندن آب به جاهای مختلف بدن استفاده کرد؟ مانعی ندارد، حتی می توانید از دو دست برای رساندن آب به پوست سر و بدن استفاده نمائید. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج1, ص56)  سوال: اگر انسان جهت پاکی و طهارت نیاز به غسل واجب دارد و بدن او دارای زخمی است که نباید به آن آب برسد و یا بانداژ شده (جبیره) است، در این مورد حکم را بیان فرمائید؟ در مورد سئوال که قسمتی از بدن بانداژ شده و باز کردن و شستن آن برای زخم ضرر دارد باید غسل جبیره انجام دهد و پس از آن احتیاطاً تیمم بدل از غسل هم بجا آورد. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج1، م338 و339)  سوال: آیا برای انجام غسل در هر قسمت باید نیت جداگانه کرد؟ همین که می دانید برای غسل می خواهید سر و گردن یا طرف راست و یا چپ را بشوئید، نیت محسوب می شود و گفتن به زبان لازم نیست. (ر.ک توضیح المسائل دوازده مرجع، ج1، م361)  سوال: آیا در غسل حتماً باید دست به اعضای بدن کشید یا اینکه فقط آب به آنها جاری شود کافی است؟ در غسل لازم است آب به پوست بدن برسد، پس اگر فاقد دست مالیدن، آب به تمام بدن برسد نیازی به دست مالیدن نیست. (ر.ک استفتائات امام خمینی(ره)، ج1، س117)  

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید