مکان یار
مکان یار

آتشگاه باکو | Ateshgah of Baku آدرس: جمهوری آذربایجان - باکو

آتشگاه باکو | Ateshgah of Baku آدرس: جمهوری آذربایجان - باکو

آتشگاه باکو | Ateshgah of Baku
آدرس: جمهوری آذربایجان - باکو Ateshgah of Baku، Baku، Azerbaijan

این ساختمان قلعه مانند از مجتمع پنجگانه ای تشکیل می شه که دارای یک حیاط هست که توسط خانه های روحانیان زرتشتی محاصره شده . در وسط حیاط محرابی وجود داره که در قرن های ۱۷ و ۱۸ بنا شده . این محل در سال ۱۸۸۳ زمانی که تاسیسات نفت و گاز طبیعی در مجاورتش تاسیس شد، بحال متروکه در اومد. این آتشگاه در سال ۱۹۷۵ به موزه تبدیل شد و امروزه هر سال ۱۵۰۰۰ گردشگر به دیدن این محل میان. آتشگاه باکو در سال ۱۹۹۸ نامزد رفتن به فهرست میراث جهانی یونسکو شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید