اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

معاونت‌های‌باشگاه‌استقلال‌انتخاب‌ومعرفی‌شدند بعد از جلسه هیات‌مدیره باشگاه استقلال

معاونت‌های‌باشگاه‌استقلال‌انتخاب‌ومعرفی‌شدند 
 بعد از جلسه هیات‌مدیره باشگاه استقلال

معاونت‌های‌باشگاه‌استقلال‌انتخاب‌ومعرفی‌شدند
بعد از جلسه هیات‌مدیره باشگاه استقلال ۳ معاونت این باشگاه مشخص شد. به نقل از فارس، در همین رابطه علی نظری جویباری به عنوان معاون ورزشی، امین نوروزی به عنوان سرپرست پزشکی و گودرزی هم به عنوان معاونت حقوقی باشگاه استقلال انتخاب و معرفی شدند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید