مکان یار
مکان یار

بوستان کاج (بوستان سهند) آدرس: ایران - تهران - تهران ۳۵

بوستان کاج (بوستان سهند) آدرس: ایران - تهران - تهران ۳۵

بوستان کاج (بوستان سهند)
آدرس: ایران - تهران - تهران ۳۵ متری پاسدار گمنام، بعد از میدان امام حسین (ع)، جنب دهم فروردین

بوستان سهند با مساحت ۵۰۰۰۰ متر مربع در منطقه ۱۴ شهرداری تهران قرار گرفته و در ردیف بوستان های ناحیه ای قرار داره.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید