هر روز!
هر روز!

ماجرای حکم اعدام ملانصرالدین ماجرای حکم اعدام ملانصرالدین : ماجرای

ماجرای حکم اعدام ملانصرالدین ماجرای حکم اعدام ملانصرالدین : ماجرای

ماجرای حکم اعدام ملانصرالدین
ماجرای حکم اعدام ملانصرالدین : ماجرای حکم اعدام ملانصرالدین
: ماجرای حکم اعدام ملانصرالدین
:  
روزی ملانصرالدین خطایی مرتکب میشود و او را نزد حاکم می برند تا مجازات را تعیین کند . حاکم برایش حکم مرگ صادر می کند اما مقداری رافت به خرج می دهد و به وی می گوید اگر بتوانی ظرف سه سال به خرت سواد خواندن و نوشتن بیاموزانی از مجازاتت درمی گذرم . ملانصرالدین هم قبول می کند و ماموران حاکم رهایش می کنند . عده ای به ملا می گویند مرد حسابی آخر تو چگونه می توانی به یک الاغ خواندن و نوشتن یاد بدهی ؟ ملانصرالدین می فرماید : انشاءالله در این سه سال یا حاکم می میرد یا خرمن.
به گزارش : همیشه امیدوار باشید چیزی به نفع شما تغییر میکند.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید