مکان یار
مکان یار

روستای خمس آدرس: ایران - اردبیل - خلخال جنوب شرقی خلخال

روستای خمس آدرس: ایران - اردبیل - خلخال جنوب شرقی خلخال

روستای خمس
آدرس: ایران - اردبیل - خلخال جنوب شرقی خلخال

خمس روستایی ست که در استان اردبیل، شهرستان خلخال، بخش مرکزی، دهستان خانندبیل شرقی قرار داره.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید