مکان یار
مکان یار

بارگاه شیخ موسی بابل آدرس: ایران - مازندران - بابل مازندران

بارگاه شیخ موسی بابل آدرس: ایران - مازندران - بابل مازندران

بارگاه شیخ موسی بابل
آدرس: ایران - مازندران - بابل مازندران بابل بندپی شرقی

یکی از علمای معروف بنام شیخ موسی در کنار بارگاه امامزاده عبدالله هست. منطقه کوهستانی و بسیار خوش آب و هوا می باشد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید