مکان یار
مکان یار

آتشکده گره (جره) آدرس: ایران - فارس - کازرون‎ روستای بالاده

آتشکده گره (جره) آدرس: ایران - فارس - کازرون‎ روستای بالاده

آتشکده گره (جره)
آدرس: ایران - فارس - کازرون‎ روستای بالاده

در کنار آبی رودخانه و بر بلندای تپه ای در نزدیکی روستای بالاده در شهرستان کازرون، آتشکده ای به نام آتشکده ی جره، هنوز هم سرپاست. بی گمان نمی توان از کنار برخی چیزها، ساده، گذشت، یکی از آنها، بناهایی تاریخی همچون آتشکده ی جره، است که به گواهی تاریخ، پیرامون آن، شهری بوده ، اما دیگر از آن شهر خبری نیست اما آتشکده هنوز هم برجای است و پا در رکاب تاریخ کرده و ستون به خاک تفدیده ی تپه سپرده است. آتشکده ی جره را از سنگ و ملات گچ ساخته اند و می گویند که این آتشکده یکی از ده آتشکده ای است که به دستور «مهرنرسی»، وزیر بهرام پنجم، ساخته شده. البته یکی از چیزهای دیگری که باید درباره ی این آتشکده دانست این است که آتشکده ی جره در جایی و در مکانی بنا شده که از نگاه تاریخی پیشینه ای بسیار دارد به ویژه در زمان ساسانیان. این آتشکده میان شاپور تا فیروزآباد بنا شده، در گستره ای که آن را می توان پایتخت ساسانیان و یا سرآغاز شکل گیری ساسانیان به شمار آورد. آتشکده ی جره را با سنگ  

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید