مکان یار
مکان یار

حسینیه علی ابن موسی الرضا (ع) گنابادی های مقیم مرکز آدرس:

حسینیه علی ابن موسی الرضا (ع) گنابادی های مقیم مرکز
آدرس: ایران - تهران - تهران خیابان جانبازان (گلبرگ) غربی - خیابان صفایی - خیابان رضایی - خیابان تقی یی

حسینیه علی ابن موسی الرضا (ع;) در شرق تهران واقع شده و هر ساله گنابادی های مقیم مرکز، در آن مجالس ذکر اهل بیت برگزار می کنن.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید