هر روز!
هر روز!

آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی ساواته آشنایی با

آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی ساواته 
 
 آشنایی با

آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی ساواته

آشنایی با تاریخچه رشته ورزشی ساواته رشد ورزش بوکس و کشتی و مبارزات خیابانی در میانه قرن 18 در نتیجه مستقیم تغییرات اقتصادی و اجتماعی بود که انقلاب صنعتی فراهم ساخت. همزمان در فرانسه روش مبارزات هنرهای رزمی مشابه مشت زنی انگلیسی به وجود آمد. در پاریس نوع خاصی از روش مبارزات خیابانی وجود داشت و به نظر می‌رسد ملوانان نیروی دریایی فرانسه هنر رزمی را با عنوان شوشان

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید