اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

سپاهان با درخواست ذوب‌آهن مخالفت کرد باشگاه ذوب آهن صبح

سپاهان با درخواست ذوب‌آهن مخالفت کرد باشگاه ذوب آهن صبح

سپاهان با درخواست ذوب‌آهن مخالفت کرد
باشگاه ذوب آهن صبح امروز با ارسال نامه کتبی به باشگاه سپاهان خواستار خرید یعقوب کریمی و آرش افشین شد. به گزارش فارس،در تماس تلفنی که مدیر عامل سپاهان با سعید آذری مدیر عامل ذوب آهن داشت به او اعلام کرد به این دو بازیکن نیاز داشته و اصلاً برنامه‌ای برای فروش هیچ کدام از بازیکنان خود ندارند. بدین ترتیب پرونده خرید یعقوب کریمی و آرش افشین توسط ذوب آهن بسته شد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید