هر روز!
هر روز!

برخورد با کودکان ترسو برخورد با کودکان ترسو برخورد

برخورد با کودکان ترسو برخورد با کودکان ترسو 
 برخورد

برخورد با کودکان ترسو
برخورد با کودکان ترسو
برخورد با کودکان ترسو : برخورد با کودکان ترسو
: برخورد با کودکان ترسو
به گزارش : کودک را با عامل ترس آور روبه رو کنید
اختصاصی: 
کودکان اغلب در دوران کودکی شان از چیزهایی می ترسند و به تدریج این ترس در آنها رشد می کند و لازم است به آنها کمک کنید تا بر ترس شان غلبه کنند .  در این مطلب راههایی را بیان می کنیم تا بدانید چگونه با کودک ترسوی خود رفتار کنید برای این که  بتواند با ترس خود مقابله کند .
با کودک تان همدلی کنید
باید ترس های کودک تان را جدی بگیرید و به هیچ وجه از جملاتی چون "تو دیگه بچه نیستی " یا " این کارها مال بچه هاست" دوری کنید . اگر به ترس های او توجه نکنید فکر می کند برای شما اهمیتی ندارد و او را مسخره می کنید . باید در مورد ترس هایش با او صحبت کنید و از جملاتی چون " چیزهایی است که من را می ترساند و مهم این است که اجازه ندهیم ترس ما را شکست دهد" استفاده کنید تا کودک حس کند که شرایط او را درک می کنید .
کودک تان را به شجاعت بیشتر تشویق کنید
به کودک تان بگویید که شجاع باشد و از شخصیت های شجاع کتاب ها و کارتون ها برای او مثال بزنید . به  کودک تان بگویید که مانند قهرمانان شجاع باشند و با ترس هایشان روبه رو شوند . نباید طوری رفتار کنید که کودک فکر کند او را تحت فشار گذاشته اید . باید از جملاتی چون "تو خیلی شجاعی " ، " مطمئنم از پسش بر می آیی " ، " من به شجاعت تو افتخار می کنم " استفاده کنید تا ویژگی شجاعت در او تقویت شود . می توانید برای تقویت شجاعت او از جایزه دادن نیز استفاده کنید .
عامل ترسناک را به کودک تان نزدیک کنید
اگر کودک تان از شخصی یا چیزی می ترسد با فاصله ی زمانی عامل ترسناک را به او نزدیک کنید تا میزان ترس او کمتر شود . میزان ترسی که کودک دارد با موقعیت تناسب دارد . اگر می خواهیم عامل ترسناک را به او نزدیک کنیم باید از موقعیت هایی شروع کنیم که ترس کمتری داشته باشد و کودک را در آن موقعیت نگه داشت . شرایطی را برای کودک ایجاد می کنید که کاهش ترس و افزایش احساس تسلط بر موقعیت را در درون خود احساس کند .
باید در کنار کودک باشید
گاهی روبه رو کردن کودک با عامل ترسناک نتیجه خوبی در پی نخواهد داشت . شما قصددارید شرایطی ایجاد کنید که کودک احساس کند می تواند بر آن موقعیت تسلط داشته باشد اما بهتر است برای رسیدن به هدف همراه کودک باشید . باید به او اطمینان دهید که در تمام مدت مواجهه با عامل ترسناک در کنار او خواهید ماند . اگر کودک تان را به اجبار با ترس روبه رو کنید نتیجه معکوسی خواهید گرفت و اعتماد فرزند را نسبت به خودتان خدشه دار می کنید .
برای مقابله با ترس کودک صبور باشید
کودک در یک شب نمی تواند بر ترسش غلبه کند . اگر می خواهید به کودک تان  کمک کنید که با ترسش مقابله کند و از طرفی نمی خواهید او را مجبور به روبه رو شدن با ترس کنید ، در هر بار نمی به او بگویید " عیبی ندارد باز هم فرصت داری ". این جمله شما به کودک می فهماند " هنوز از تو ناامید نیستم و روزی با ترست روبه رو خواهی شد و تا آن موقع کنار تو خواهم ماند ".
اگر کودک تان با ترس مواجه نمی شود او را تنبیه نکنید
کودک زمانی که با عامل ترسناک روبه رو می شود دچار استرس و اضطراب زیادی می شود و برای مقابله با اضطراب باید او را حمایت کنید . نباید او را تنبیه کنید زیرا با این کار فکر می کند او را مجبور به روبرو شدن با ترس می کنید و حمایتی از او نمی کنید . اگر کودک تان از روبه رو شدن با ترس پشیمان شود واکنش عجیبی نشان نداده است و به شما می گوید " من آماده نیستم طوری که شما انتظار دارید با عامل ترسناک روبه رو شوم ".
نباید او را تنبیه کنید و به جای آن ترسی را پیدا کنید که کودک قادر به روبه رو شدن با آن می باشد . مثلا اگر  کودک تان از قسمت های عمیق  استخر می ترسد او را تشویق کنید که در قسمت های کم عمق شنا کند و وقتی آمادگی لازم را پیدا کرد به استخرهای عمیق برود .
کودک تان را نزد متخصص ببرید
اگر تمام راه حل های بالا را امتحان کردید و نتیجه خوبی نگرفتید او را نزد متخصص ببرید تا توانایی کودک را برای روبه رو شدن با ترس هایش تقویت کنید .

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید