هر روز!
هر روز!

آشنایی با سازمان بین المللی استاندارد (ISO) یران :ISO چیست؟

آشنایی با سازمان بین المللی استاندارد (ISO)
یران :ISO چیست؟ (ISO) که مقر آن در ژنو می باشد، یک سازمان غیر دولتی بین المللی است که در 24 فوریه سال 1947 تاسیس یافت. این سازمان متشکل از موسسه های ملی استاندارد کردن 130 کشور بزرگ و کوچک، صنعتی و در حال توسعه از کلیه مناطق دنیا می باشد.
بنا به گزارش : وظیفه اصلی (ISO) توسعه استاندارد کردن و فعالیت های مرتبط در جهان با نگرشی تسهیل کننده نسبت به تبادلات بین المللی کالاها و خدمات، بهبود همکاری در محدوده علمی، فنی، اطلاعاتی و فعالیت های اقتصادی و حمایت از تولید کننده و مصرف کننده می باشد.
سازمان بین المللی استاندارد (ISO) تدوین استانداردهای فنی و اختیاری را بر عهده دارد. این استانداردها تقریباً شامل کلیه موارد مربوط به تکنولوژی می گردد و نیز کمک به ساخت و عرضه کالاها و خدمات موثرتر ایمن تر و بهداشتی تر می نماید. استانداردهای (ISO) تجارت و بازرگانی بین کشورها را آسان تر و صحیح تر می کند و به طور کلی از مصرف کنندگان کالاها و خدمات حمایت کرده و زندگی آنها را سهل تر می نماید. به عبارت دیگر اقدامات (ISO) که منتج به موافقت نامه های بین المللی گشته نهایتاً به صورت استانداردهای بین المللی چاپ می شود.
آشنایی با سازمان بین المللی استاندارد (ISO) : آشنایی با سازمان بین المللی استاندارد (ISO)
: آشنایی با سازمان بین المللی استاندارد (ISO)
 استاندارد (ISO) ایزو 01 برای هر سازمانی فارغ از نوع فعالیت و اندازه آن ها قابل اجراست
ایزو ۹۰۰۱ چیست؟ استاندارد ایزو ۹۰۰۱ برای هر سازمانی فارغ از نوع فعالیت و اندازه آن ها قابل اجراست. گواهی نامه ISO 01 نشان می دهد که سازمان سیستم مدیریت کیفیتی منطبق بر خواست و نیاز مشتری مستقر کرده است. یک سیستم با طراحی و اجرای خوب دارای فواید ذیل است:
هدفمندی سیستم مدیریت کیفیت در سال ۱۹۸۷ کمیته فنی ۱۷۶ سازمان بین المللی استاندارد (ISO/TC 176) سری استاندارد ایزو ۹۰۰۱ را به جهانیان ارائه نمود. هدف از تدوین این سری از استاندارد ایزو ۹۰۰۱، به وجود آوردن الگویی بین المللی برای پیاده سازی و استقراره سیستم های مدیریت و تضمین کیفیت بوده که مورد استقبال فراوان در سطح دنیا قرار گرفت. سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ به منظور ثبات سطح کیفیت تعریف شده و بهبود کیفیت از طریق اصلاح فرایندها، در سازمان پیاده سازی می شود.
الگوی اجرائه این سری استاندارد ایزو ۹۰۰۱ برای بار چهارم در سال ۲۰۰۸ مورد بازبینی و ویرایش قرار گرفت. در ویرایش سال ۲۰۰۸ استاندارد ایزو ۹۰۰۱ دیدگاه فرایند گرا همچنان مورد تأکید می باشد.

سازمان بین المللی استاندارد (ISO)
استاندارد مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ با تکی بر اصول ۸ گانه شکل گرفته اند: • رهبری • مشارکت کارکنان • فرایند گرایی در ایزو۹۰۰۱ • سیستم گرایی در ایزو ۹۰۰۱ • مشتری محوری • بهبود مستمر • تصمیم گیری بر پایه واقعیات • ارتباط متقابل سودمند با تأمین کنندگان در ایزو ۹۰۰۱ استاندارد ایزو ۹۰۰۱ برای هر سازمانی فارغ از نوع فعالیت و اندازه آن ها قابل اجرا است. گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ نشان می دهد که سازمان سیستم مدیریت کیفیتی منطبق بر خواست و نیاز مشتری مستقر کرده است.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ایزو 01، ایزو، اخذ ایزو و گواهینامه ایزو به وبسایت زیر مراجعه کنید: www.qal-iran.ir

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید