هر روز!
هر روز!

آشنایی با علایم بواسیر : بیماری بواسیر بیماری رایجی است

آشنایی با علایم بواسیر 
 : بیماری بواسیر بیماری رایجی است

آشنایی با علایم بواسیر
: بیماری بواسیر بیماری رایجی است که نیمی از افراد در هر برهه ای از زندگی شان به آن مبتلا می شوند همورئید یا بواسیر همان رگ های خونی بزرگ شده در ناحیه پایانی روده ( رکتال) می باشد که غالبا ماندن آن در درون مقعد به جز خونریزی مشکل دیگری به وجود نمی آورد به این دلیل که درون مقعد عصب زیادی به منظور احساس درد موجود نیست ولی هنگامی که هموروئید یا بواسیر در ناحیه خارجی مقعد نمایان می شود به جز خونریزی، درد ناراحت کننده ای را نیز همراه دارد که اگر به آن توجه نشود بعد از مدتی  و با گذشت زمان منجر به کم خونی و عفونت و حتی باعث سرطان رکتال نیز می گردد.
آشنایی با علایم بواسیر :آشنایی با علایم بواسیر

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید