هر روز!
هر روز!

اسکوات با هالتر : اسکوات با هالتر :

اسکوات با هالتر : اسکوات با هالتر 
 :

اسکوات با هالتر
: اسکوات با هالتر
: اسکوات با هالتر اسکوات با هالتر سلطان حرکات پا است که ضمن تاثیر فراوانی که بر افزایش سایز عضلات چهارسر ران دارد،با ترشح هورمونهای آنابولیک سایر عضلات را هم در رسیدن به ضخامت بیشتر هدایت می کند.این قضیه به خاطر حجم زیاد عضلات پا است و هر چه فشار به این عضلات مناسبتر باشد بدن برای ریکاوری مجبور می شود هورمونهای آنابولیک زیادی را ترشح کند و همین مسئله باعث کمک به سایر عضلات هم می شود.بسیاری از کارشان معتقدند سختترین حرکت پرورش اندام همین اسکوات است و آنها معتقدند در طی انجام این حرکت حدودا نیمی از عضلات بدن چه به عنوان عضله زیر فشار و چه به عنوان عضلات کمکی اولیه و ثانویه درگیرند.در طی انجام این حرکت بجز عضله چهاسرران که متحمل فشار خرد کننده ای است سایر عضلات از جمله ساق،همسترینگ،سرینی و عضلات فیله ای کمر به عنوان عضلات کمکی اولیه و عضلاتی مثل زیربغل و شکم هم بعنوان عضلات کمکی ثانویه درگیرند.همانطور که مشاهده می کنید بیش از نیمی از عضلات بدن در این حرکت باید فعالیت کنند و همین موضوع هم اسکوات را به سخت ترین حرکت پرورش اندام تبدیل کرده است.
 

به گزارش : نحوه اجرای حرکت: هالتر را متناسب با اندازه ی قدتان روی پایه اسکوات قرار دهید.هالتر را با مقداری وزنه که متناسب با توانتان است پر کنید.زیر هالتر قرار گیرید و آنرا طوری روی شانه هایتان تنظیم کنید که هالتر روی بخش تحتانی عضلات کول قرار بگیرد.هالتر را با پاهایی که به اندازه کمی بیشتر از عرض شانه باز هستند در دست بگیرید و سعی کنید به آرامی و با حفظ تعادل هالتر از پایه جدا کنید. البته فاصله بین پاها با توجه به نقطه ضعف عضله باید در نظر گرفته شود و بطور کل می توان گفت که پاهای بازتر از عرض شانه به قسمت داخلی پاها و پاهای باز شده به اندازه کمتر از عرض شانه ها به بخش خارجی پاها فشار می اورد. پس از حفظ تعادل شروع کنید ضمن حفظ حالت صحیح ستون فقرات و مطابق حالتی که در شکل نشان داده شده به سمت پایین بروید.در حین پایین رفتن کمر را کاملا محکم قفل کنید و باسن را هم رو به عقب متمایل کنید.چند سانت مانده به موازی شدن رانها با زمین متوقف شوید و شروع کنید با فشار دادن پاها به زمین رو به بالا بیایید. نکته: تمامی قهرمانان و کارشناسان و مربیان اسکوات را چه برای مبتدیا و چه برای حرفه ای ها مناسب تشخیص داده اند و غولهایی مثل رونی کلمن و دوریان یتس با آن پاهای بسیار حجیمشان از عاشقان اسکوات هستند که به گفته خودشان هیچ حرکتی به اندازه اسکوات در افزایش ضخامت عضلات پا تاثیر ندارد.انجام ستهای ۶ تکراری رونی کلمن با هالتر ۳۶۰ کیلویی نشان از عشق این غول سیه چهره به اسکوات و میزان تاثیر این حرکت برای پاهای او دارد.گفته هایی دیگر هم وجود دارد که افرادی مثل تام پلاتز با آن پاهای بیش از حد حجیمش اسکوات را در برخی موارد با تکرارهای بی نهایت در مدت ۱۰ دقیقه با وزنه ۱۰۰ کیلویی انجام می داده و تا مرز بی هوش شدن به کارش ادامه می داده و یا بودند حرفه ای هایی مثل جی کاتلر که در دوران نیمه حرفه ای اش با وزنه ۲۰۰ کیلویی ۱۰۰ تکرار اسکوات رفته است و در نهایت هم کارش به بیمارستان کشیده است.البته منظور ما از این مقاله اصلا ترقیب کردن شما به انجام این دیوانه بازی ها نیست ولی منظور ما عشق است که خیلی از حرفه ای ها ها با خاطر تاثیر شگرف اسکوات،به این حرکت دارند. تذکرات بسیار مهم: در حین اجرای اسکوات حتما از کمربند مخصوص بدنسازی استفاده کنید ،بهترین عضلات پا متعلق به تامز پلاز است

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید