مسیر سبز
مسیر سبز

تصاویز: صف ‌سهام عدالت‌ در سنندج خبرگزاری فارس: در

تصاویز: صف ‌سهام عدالت‌ در سنندج 
 خبرگزاری فارس: در

تصاویز: صف ‌سهام عدالت‌ در سنندج
خبرگزاری فارس: در آخرین ماه‌های عمر دولت دهم کارگران فصلی و ساختمانی برای ثبت‌نام سهام عدالت به ‌صف شدند.

در ماه های پایانی دولت دهم جمعی ازکارگران فصلی و ساختمانی در مرکز استان کردستان در مقابل درب شرکت تعاونی 2220 در نوبت دریافت سهام عدالت صف کشیدند.

 مدیرعامل شرکت تعاونی 2220 سهام عدالت شهرستان سنندج علت اصلی ازدحام مردم را در این امر می‌داند که این تعاونی، تنها تعاونی است که ثبت‌نام سهام عدالت شهرستان را برعهده دارد.

جمال ناصری آمار کارگران فصلی و ساختمانی اعلام شده به تعاونی را 22 هزار سرپرست خانوار اعلام کرد، کل اعضای ثبتی این شرکت تعاونی 280 هزار نفر هستند و فرادی که در صف ایستاده‌اند کارگران فصلی و ساختمانی هستند که بعد از ثبت‌نام اینترنتی که طی 2 سال گذشته انجام داده‌اند تأییدیه ثبت‌نام آنها به این شرکت تعاونی ارسال شده و اکنون فرم‌های خامی برای ثبت‌نام اولیه سهام در اختیار آنها قرار می‌گیرد تا با ارسال آن به تهران ثبت‌نام اصلی انجام شود.

بنا به اظهارات این مسئول تا کنون تنها 5 الی 6 هزار سرپرست خانوار به این شرکت تعاونی مراجعه کرده‌اند و بیش از 15 هزار نفر سرپرست خانوار دیگر که جزو آمار کارگران فصلی و ساختمانی شهرستان سنندج هستند هنوز به این شرکت تعاونی مراجعه نکرده‌اند بنابراین انتظار می‌رود ازدحام مردم در اینجا طی روزهای آینده بسیار بیشتر از امروز باشد.


برای ارسال اولین نظر کلیک کنید