اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

درودگر: به کسر امتیاز از ملوان اعتراض کرده‌ایم صادق درودگر

درودگر: به کسر امتیاز از ملوان اعتراض کرده‌ایم 
 صادق درودگر

درودگر: به کسر امتیاز از ملوان اعتراض کرده‌ایم
صادق درودگر مدیرعامل باشگاه ملوان در واکنش به خبر عدم اعتراض ملوان به کسر امتیاز گفت؛ ساعت یک بعد از ظهر امروز به حکم کمیته انضباطی فدارسیون فوتبال مبنی بر کسر امتیاز از ملوان اعتراض کرده‌ایم و این اعتراض تحویل کمیته انضباطی شده است. همچنین مبلغ 2.000.000 ریال فیش نیز به حساب واریز و فیش آن تحویل شده است. به گزارش فارس، وی متن دفاعیه‌ای ملوان به کمیته استیناف را هم به شرح زیر منتشر کرد؛ ریاست محترم کمیته انضباطی و استیناف فدراسیون فوتبال موضوع: اعتراض به رای صادره از سوی کمیته انضباطی به شماره 321-14/5/92 با سلام و تحیت احتراما، به نمایندگی از سوی باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان انزلی مراتب اعتراض خود را نسبت به دادنامه صدر الاشاره اعلام نموده و تقاضای رسیدگی و فسخ دادنامه معترض عنه را بنا به شرح دلایل آتی الذکر از محضر کمیته محترم استیناف استدعا دارد: اولا:به نظر می‌رسد کمیته محترم انضباطی با نوعی شتاب زدگی ناشی از اتخاذ رویکرد برخورد قاطع با تخلفات در صدور تصمیم خود و تعیین مجازات در ارتباط با حوادث بازی بین تیم ملوان انزلی و داماش گیلان دچار خطا و اشتباه گردیده در این رابطه توضیح این نکته ضروری است که همان‌طور که مستحضرید مطابق اساسنامه فدراسیون ایران عضو فیفا است و در ماده 60 اساسنامه صریحا اشاره گردیده که آیین‌نامه انضباطی می‌‌بایست با مقررات انضباطی فیفا مطابقت داشته باشد. از سوی دیگر با دقت در مفاد آیین‌نامه انضباطی فیفا به وضوح دیده می‌شود که رویکرد قانونگذار فیفا در تدوین و تنقیح مقررات انضباطی بیشتر به حقوق جزایی متمایل است این امر به سادگی از مفاد ماده 40 و 41 آیین‌نامه انضباطی فیفا ناظر به تکرار و تعدد تخلف استنباط می‌شود چه در مواد اخیر الذکر مثلا در خصوص تعدد تخلف کمیته انضباطی را مکلف نموده که در هنگام تعدد همزمان تخلف انضباطی مجازات تخلف شدیدتر را مورد حکم قرار دهد که این امر در قوانین جزایی سراسر دنیا به عنوان قاعده‌ای عمومی پذیرفته شده است همچنین در ماده 146 از مقررات مذکور فدراسیون‌‌های عضو فیفا ملزم و مکلف به تبعیت از کلیات و بعضا تخصیصات برشمرده در مقررات انضباطی فیفا شده‌اند. با ذکر این مقدمه جای بسی تعجب است که کمیته انضباطی در اقدامی غافلگیر کننده و به سبب رفتار غیر ورزشی و ایجاد درگیری بین تماشاچیان دو تیم داماش و ملوان، تیم ملوان را به کسر یک امتیاز محکوم نموده است چرا که بنا به یک قاعده کلی و عمومی دیگر که در تمام نظام‌های حقوقی دنیا پذیرفته شده میزان مجازات می‌بایست با شدت جرم و تخلف متناسب باشد به بیان دیگر اگر برای تخلفی چند مجازات پیش بینی‌شده باشد در صورت ارتکاب تخلف می‌بایست مجازات‌های خفیف‌تر را برای متخلف لحاظ نمود این امر از قاعده عمومی تفسیر مضیق به نفع متهم نیز فهمیده می‌شود. در ما نحن فیه، نظر به اینکه در آیین‌نامه انضباطی فدراسیون و فیفا که در اساسنامه فدراسیون ایران نیز قید گردیده کسر امتیاز جزو تنبیهات بسیار شدید است چنانکه در ترتیب احصا شده در رده هشتم طبقه‌بندی مجازات‌ها و تنبیهات قرار گرفته به نظر می‌رسد با شدت تخلف صورت گرفته از سوی تماشاگران تیم ملوان به هیچ وجه تناسب نداشته باشد گو اینکه تیم‌ها مسوول سو رفتار تماشاگران خود هستند لیکن این امر بدان معنی نیست که اشد مجازات را برای چنین تیمی در نظر بگیرند معمولا در رویه جاری و مرسوم آرا صادره از سوی کمیته انضباطی فیفا تنها در صورت عدم تمکین باشگاه‌ها به تصمیمات صادره از سوی مراجع قضایی فیفا کسر امتیاز به عنوان مجازات در نظر گرفته می‌شود ضمن اینکه تنبیهاتی با شدت کمتر نیز در دسته بندی تنبیهات برشمرده شده که معمولا در موارد مشابه به عنوان تنبیه تعیین می‌شود مانند الزام به برگزاری مسابقه بدون تماشاگر یا برگزاری مسابقه در زمین بی‌طرف حتی تجمیع این مجازات‌ها با جریمه نقدی، بنا علی هذا از توجه به مراتب معنونه فوق تقاضای رسیدگی مجدد و فسخ دادنامه معترض عنه و تعیین مجازات مناسب از محضر آن اعضا محترم مورد استدعاست. در خاتمه یادآور می‌شود باشگاه ملوان در فصل جار ی با چالش‌های جدی روبروست و با توجه به جایگاه مهم و سابقه درخشان آن در فوتبال کشور تقاضا دارد با غمض عین و مصلحت جویی این تیم را در ادامه راه دشواری که پیش رو دارد مساعدت فرمایید. با تشکر و تجدید احترام آرش نجفی به نمایندگی از باشگاه ملوان»

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید