هر روز!
هر روز!

آشنایی با هرم بزرگ خئوپس آشنایی با هرم بزرگ خئوپس

آشنایی با هرم بزرگ خئوپس آشنایی با هرم بزرگ خئوپس

آشنایی با هرم بزرگ خئوپس
آشنایی با هرم بزرگ خئوپس
: آشنایی با هرم بزرگ خئوپس
: آشنایی با هرم بزرگ خئوپس
به گزارش :  هرم بزرگ خئوپس
اختصاصی: 
اطلاعات کلی موقعیت: شهر جیزه، مصر تاریخ ساخت: 2560 سال قبل از میلاد کاربرد: مقبره‌ی فرعون خئوپس ارتفاع: 146 متر مصالح اصلی: سنگ‌آهک ویژگی‌های بارز: مرتفع‌ترین ساخته‌ی دست بشر در دنیا تا سال 1311 میلادی و بعد از 1647 تا 1874
معرفی هرم بزرگ خئوپس هرم بزرگ خئوپس دارای چهار وجه به طول 230 متر بوده و درمجموع 2 میلیون و 300 هزار بلوک سنگ‌آهک با وزن متوسط 2.5 تن برای

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید