هر روز!
هر روز!

پرونده:Uruguay football association.png لوگوی فدراسیون فوتبال اروگوئه http://en.wikipedi

پرونده:Uruguay football association.png لوگوی فدراسیون فوتبال اروگوئه 
 http://en.wikipedi

پرونده:Uruguay football association.png
لوگوی فدراسیون فوتبال اروگوئه
http://en.wikipedia.org/wiki/File%3...iation.svg
فدراسیون فوتبال اروگوئه
تمام تصویر: به خاطر این که این تصویر متعلق به یک لوگوی سازمان/رویداد ورزشی است، تمام تصویر لازم است تا بتوان سازمان یا رویداد ورزشی مربوطه را بدرستی شناساند و مفهوم را تمام و کمال منتقل کرد، به شکلی که تصویر نادرستی جلوه داده نشود و با سوژه دیگری اشتباه گرفته نشود.
این کپی از تصویر دارای وضوح کافی برای شناسایی سازمان یا رویداد ورزشی مورد نظر است اما وضوحش از اثر اصلی پایینتر است. کپی‌هایی که از این نسخه تهیه شوند وضوحی کمتر از اثر اصلی خواهند داشت و برای تکثیر بدون اجازهٔ اثر یا سایر مقاصدی که مخل اهداف اقتصادی اثر اصلی هستند مناسب نخواهند بود.
این تصویر برای استفاده در مقاله‌های ویکی‌پدیا و شناساندن و نقد شرکت یا رویداد ورزشی مورد نظر و استفاده در جعبه اطلاعات بالای مقاله در نظر گرفته شده است.
به عنوان یک لوگو، این تصویر قابل جایگزینی با اثر آزاد نیست؛ هر تصویر دیگری که این اثر را معرفی کند هم دارای حق تکثیر خواهد بود و هر جایگزین آزادی که از این اثر مشتق نشده باشد، برای شناسایی یا تفسیر اثر کافی نخواهند بود و اثر را به صورت نادرست جلوه خواهد داد.
استفاده از لوگوها در مقالات، با سیاست محتوای غیر آزاد ویکی‌پدیا، لوگوها و استفاده منصفانه در قوانین حق نشر ایالات متحده مطابقت دارد.
استفاده منصفانه
روی تاریخ/زمان‌ها کلیک کنید تا نسخهٔ مربوط به آن هنگام را ببینید.
صفحهٔ زیر به این تصویر پیوند دارد:

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید