مسیر سبز
مسیر سبز

خدمات الکترونیکی بانک ایران زمین بانکداری اینترنتی پایانه فروش

خدمات الکترونیکی بانک ایران زمین
بانکداری اینترنتی پایانه فروش (POS) خدمات مبتنی بر کارت همراه بانک بانکداری اینترنتی انجام عملیات خرید انتقال وجه شتابی مشاهده گردش حساب ساتنا انتقال وجه دریافت مانده حساب انتقال به حسابهای دیگر دریافت صورتحساب پرداخت قبوض خرید اینترنتی انتقال وجه بین بانکی
 

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید