اخبار ورزشی
اخبار ورزشی

اصلاح اساسنامه فدراسیون در راه است نصیرزاده در این باره

اصلاح اساسنامه فدراسیون در راه است نصیرزاده در این باره

اصلاح اساسنامه فدراسیون در راه است
نصیرزاده در این باره به «» گفت: ما کار اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال را آغاز کرده ایم و بزودی در اختیار رئیس و هم چنین اعضای هیات رئیسه فدراسیون فوتبال قرار می گیرد که در صورت موافقت در جلسه مجمع عموی سالانه فدراسیون فوتبال مطرح خواهد شد. هوشنگ نصیرزاده در پاسخ به این سوال که عمده تغییرات در اساسنامه چه خواهد بود؟ گفت: بر اساس موارد اصلاحی از این به بعد هیات رئیسه فدراسیون فوتبال باید روسای کمیته انضباطی، اخلاق و هم چنین استیناف را به مجمع عمومی معرفی کند و این ها برای انتصاب باید رای بیاورند. هم چنین رئیس کمیته فوتسال به عنوان یکی از نواب رئیس معرفی خواهد شد. در خصوص روسای معرفی شده کسی نمی تواند کاندید شود. بلکه هیات رئیسه باید این روسا را به مجمع عمومی پیشنهاد دهد.

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید