هر روز!
هر روز!

تکنیک تکرارهای تحمیلی : تکنیک تکرارهای تحمیلی :

تکنیک تکرارهای تحمیلی : تکنیک تکرارهای تحمیلی 
 :

تکنیک تکرارهای تحمیلی
: تکنیک تکرارهای تحمیلی
: تکنیک تکرارهای تحمیلی به جرات می توان گفت که تکنیک تکرارهای تحمیلی  یکی از پر مصرف ترین تکنیک هایی است که ورزشکاران سطوح پیشرفته و حتی ورزشکاران سطوح متوسط به صورت آگاهانه و یا ناخود آگاه از آن بهره می گیرند. در این تکنیک که از تکنیک های پیشرفته تمرین با وزنه نیز محسوب می شود فرد برای تمرین دادن عضلات خود از وزنه هایی استفاده می کند که تمرین با آنها در حالت عادی و با این شدت و تعدادی که در اجرای این تکنیک انجام می دهد برای وی ممکن نبوده است و به عبارت ساده تر می توان گفت که فرد به کمک اجبار و تحمیلی که بر خود روا می دارد و همچنین به کمک مختصر نیرویی که از یار کمکی دریافت می کند تمرین با این تناژ از وزنه و تمرین با این تعدار تکرار را بر بدن و بر عضلات خود تحمیل می کند.
 

به گزارش : گفته می شود که بسیاری از توانایی های جسمی و ذهنی انسان، زمانی که وی مجبور به انجام دادن کاری شده و یا در شرایط دشوار پیش بینی نشده ای قرار گرفته باشد رخ می نماید. انسان در حالات عادی از عهده انجام برخی از امور بر نمی آید اما زمانی که همین امور بر وی تحمیل می گردند به هر زحمتی که شده باشد از عهده انجام آنها بر می آید و فلسفه اصلی این تکنیک نیز بر این اصل اثبات شده و پذیرفته شده استوار است. عضلات آدمی در حالت عادی و در شرایطی که تحت فشار غیر منتظره و تحملی قرار داده نشود توان تمرین با وزنه هایی که در این تکنیک مورد استفاده قرار می گیرد را نخواهند داشت اما زمانی که در شرایط فیزیکی و در شرایط روحی اجرای این تکنیک قرار می گیرد به هر زحمتی که شده باشد تکرار ها را به پایان برده و از این آزمایش و از این تمرین نیز سربلند بیرون می آیند. ناگفته نماند که در این تکنیک ، فرد برای کامل کردن تعداد تکرارهایی که باید انجام دهد و همچنین برای تضمین امنیت جانی خود نیاز به کمک گرفتن از مساعدت های یار کمکی با تجربه خواهد داشت. حال که با اصول کلی این تکنیک آشنا شدیم حتما شما نیز تصدیق می کنید که در برخی موارد و بی آنکه ذهن شما متمرکز تکنیک خاصی شده و یا اصولا به این موضوع فکر  کرده باشید که تکنیک تکرارهای تحمیلی استفاده می کنید از این تکنیک بهره گرفته اید اما این مهم را نیز باید مد نظر داشت که اجرای صحیح حرکات تمرینی در این تکنیک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و تمام لطف و مزیت این تکنیک نیز به اجرای صحیح و عاری از اشتباه آن است. موارد مهم در اجرای این تکنیک     اصلی ترین اشتباه در اجرای این تکنیک زمانی رخ می دهد که ورزشکار در انتخاب وزنه ای که باید در این تکنیک با آن تمرین کند دچار خطای سهوی ویا عمدی شده و از تناژ هایی به مراتب زیادتر از آنچه که باید انتخاب شود استفاده کرده و در نتیجه سهم عمده ای فشار تمرین را بر دوش یار تمرینی می نشاند.فراموش نکنید که یار کمکی ،تنها برای کمک کردن به شما در صحنه حضور دارد نه برای مشارکت در بالا بردن وزنه ها!!! به اندازه ای وزنه ای انتخاب کنید که تکرارهای تحمیل شده بر عضلات را به کمک توان عضلات خود و با اندک کمکی که از یار کمکی می گیرید به انجام برسانید.     به یاد داشته باشید که هر تکنیکی برای همه قسمت های بدن مناسب نیست. بیشترین مورد استفاده این تکنیک در حرکاتی همانند پرس سینه، اسکوات پا،جلو بازو با هالتر و حرکات مشابه بوده است.     از این تکنیک می توان به تناوب و در طی برنامه های مختلف و بر روی قسمت های مختلف بدن استفاده کرد. در صورتی که تمامی قسمت های بدن را در یک برنامه تمرینی و با استفاده از این تکنیک مورد تحت فشار تمرین قرار دهید چه بسا که فرآیند ریکاوری دچار اختلال شده و شما نیز با عارض تمرین زدگی و یا مصدومیت روبرو شوید.     این تکنیک در عین حالی که در موارد حرفه ای بسیار کارآمد ظاهر شده است. بسیار مصدومیت زا نیز بوده و برای کسانی که سابقه چندانی در تمرین با وزنه  های سنگین نداشته و اصول کار با این تکنیک را به درستی بلد نبوده و یا این اصول را رعایت نمی کنند توصیه نمی شود.     یار تمرینی که در این تکنیک از وی استفاده می کنید باید آشنا به اصول علمی کمک بوده و بیشتر از نیروی عضلات خود، ار تکنیک های انگیزش روانی و از تکنیک های تلقین برای کمک کردن به شما استفاده کند. در صورتی که وزنه را به کمک نیروی روانی زریق شده از طرف یار کمکی بالا ببرید می توان گفت که تکنیک تحمیلی را به درستی به جای آورده اید اما اگر از نیروی فیزیکی یار کمکی اشتفاده کرده باشید یقین بدانید که کاری به جز خسته کردن خود و اتلاف توان یار کمکی کاری صورت نداده اید.
بادی فول

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید