معرفی کانال های تلگرام
معرفی کانال های تلگرام

کانال کتابخانه مجازی ویکی 📚کتابخانه بزرگ مجازی ویکی با هدف

 لینک
کانال کتابخانه مجازی ویکی 
 📚کتابخانه بزرگ مجازی ویکی با هدف

کانال کتابخانه مجازی ویکی
📚کتابخانه بزرگ مجازی ویکی با هدف ترویج فرهنگ کتاب خوانی و در حمایت از محیط زیست🌴 👇🏻کتاب‌های خود را با اسم به اشتراک بگذارید درخواست کتاب کنید و درباره کتاب‌هایی که میخوانید با دوستانتان گفتگو کنید؛ https://t.me/joinchat/DX8QJkQ7_AM-oIoaa1XUpA (جزئیات بیشتر)
@wikibookia

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید