هر روز!
هر روز!

تغییر دیرهنگام سیاست نرخ بهره : تغییر دیرهنگام سیاست نرخ

تغییر دیرهنگام سیاست نرخ بهره : تغییر دیرهنگام سیاست نرخ

تغییر دیرهنگام سیاست نرخ بهره
: تغییر دیرهنگام سیاست نرخ بهره
اقتصاد > اقتصاد کلان - محمود ختائی *
به گزارش : به دنبال استقرار دولت یازدهم در سال 1392 و متعاقب تغییر نگرش های سیاسی و اقتصادی نظام و به ویژه به دنبال مذاکرات برجام و موفقیت های حاصل از آن، شرایط بازارهای پولی پذیرای تغییرات گسترده پولی و اصلاحات لازم بود. پیش بینی وانتظارات مردم در جهت اهداف مطلوب آزادی کسب و کار، رونق فعالیت ها، رشد تولید، اصلاحات نظام بانکی، کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ تورم و ثبات نسبی بازار ارز شکل گرفته بود. چنین انتظاراتی موجب تسهیل اعمال سیاست ها و تحقق ساده تر اهداف فوق برای مسئولان پولی کشور بود. چرا که براساس نظریه انتظارات، باور و انتظارات مردم نقش تعیین کننده در شکل گیری واقعیات ها دارد. متاسفانه در زمینه بازار های پولی سیاست هائی در پیش گرفته شد که نتوانست این توان بالای بالقوه انتظارات مردم را بالفعل سازد. به صورت اخص با سیاست های بانک مرکزی، نرخ بهره کاهش خیلی محدودی را تجربه کرد و تعادل غیر بهینه نرخ بهره بالا و کمبود نقدینگی در بازار وجوه وام دادنی و یا به اصطلاح ساده در بازار پول دیکته شد که آثار سوء آن کل اقتصاد را متاثر نمود. این روند در چند نامه گذشته پیش بینی شده بود و تاکید فراوان نگارنده برکاهش نرخ بهره همراه با اصلاحات ساختاری بانک ها و پایش دقیق آن ها بود. اکنون پس از گذشت چهار سال درشهریور ماه 96 به نظر می رسد مقامات پولی کشور متوجه نادرستی سیاست های پولی گذشته شده اند و با چرخشی مظفرانه!! به دنبال اعمال طرحی نو هستند. اما اول آن که به جهت تاخیری طولانی متاسفانه شرایط مناسب گذشته از دست رفته است و کاهش محتمل نرخ بهره پر هزینه تر شده است. دوم آن که ساختار ظاهری سیاست اخیر هم مورد پرسش های جدی است. سوم آن که سیاستگزاران پولی چهار سال گذشته، باید بر اساس یک شیوه مرضیه، پاسخگوی تصمیمات پولی گذشته و نتایج آن برای مردم و اهل فن باشند. این چه سیاستی بود که طی آن هم نرخ بهره و هم نرخ رشد نقدینگی رها شده بود؟ در نامه بیست و نهم تلاش شده است که به صورت اجمالی ابعاد موضوع توضیح داده شود و با توصیه هائی به بعضی از راهکارهای احتمالی برای سیاست های آتی اشاره شود. اصل نامه پیوست می باشد. انتشار نامه و دریافت نظرات همه سروران موجب کمال تشکر و سپاس است.
* دانشیار بازنشسته اقتصاد دانشگاه علامه

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید