هر روز!
هر روز!

سخنان آموزنده پاراماهانسا یوگاناندا سخنان آموزنده پاراماهانسا یوگاناندا

سخنان آموزنده پاراماهانسا یوگاناندا 
 
 سخنان آموزنده پاراماهانسا یوگاناندا

سخنان آموزنده پاراماهانسا یوگاناندا

سخنان آموزنده پاراماهانسا یوگاناندا : سخنان آموزنده پاراماهانسا یوگاناندا
: سخنان آموزنده پاراماهانسا یوگاناندا

:  
اگر پروردگار را فاقد هیچ قید و شرطی دوست داشته باشید، او هم قلب شما را از عشق فاقد قید و شرطی که نسبت به همه انسان ها دارد، لبریز می سازد. کسی که در زندان “من” و “مال من” محصور است، معلوم است که خدای همه جا حاضری را که در انسان و همه موجودات زنده مأوا دارد، هنوز کشف نکرده است. پاراماهانسا یوگاناندا

*
به گزارش : ***سخنان پاراماهانسا یوگاناندا***
*
 

شما باید پیش از آنکه در مورد هر مطلب مهمی تصمیم بگیرید در سکوت به مراقبه بپردازید، و از خداوند طلب دعای خیر کنید. در چنین حالتی قدرت خداوند در نهان قدرت شما است. در نهان ذهن شما ذهن حضرت حق است، و در پس اراده شما اراده او در عمل است. پاراماهانسا یوگاناندا

*
***سخنان پاراماهانسا یوگاناندا***
*
 

شما برای انجام یک ماموریت الهی به زمین فرستاده شده اید.ببینید چقدر این امر مهم است ! نگذارید این “من” ناچیز مانعی بر سر راه دستیابی شما به هدف لایتناهی باشد. پاراماهانسا یوگاناندا

*
***سخنان پاراماهانسا یوگاناندا***
*
 
کارهای زیادی متقبل می شوم ،اما هرگز احساس نمی کنم که تحمیلی است ، زیرا همه کارها را برای خدا انجام می دهم. پاراماهانسا یوگاناندا

*
***سخنان پاراماهانسا یوگاناندا***
*
 

هنگامی که دیگران به درستی شما را درک نمی کنند،خداوند شما را درک می کند.او عاشقی است که همواره شما را دلگرم می نماید،فاقد توجه به اینکه مرتکب چه خطاهایی شده اید. سایرین تنها لحظه ای اظهار مهر می کنند و سپس شما را از یاد می برند، اما او هیچگاه رهایتان نمی کند.خداوند هر روز از طرق بی شماری خواهان عشق شماست، اگر او را نپذیرید مجازاتتان نمی کند، اما شما خودتان خود را مجازات می کنید. دریابید: آنکه تسلیم خداوند است همه چیزتسلیم اوست. پاراماهانسا یوگاناندا

*
***سخنان پاراماهانسا یوگاناندا***
*
بشر در جستجوی پایدار و ابدی برای «چیز دیگری» است، که امیدوار است برایش شادی کامل و بی منتها به ارمغان آورد. برای آن عده از افرادی که جستجو کرده و خدا را یافته اند، جستجو به پایان رسیده است. ذات احدیت آن «چیز دیگرِ» است. پاراماهانسا یوگاناندا

*
***سخنان پاراماهانسا یوگاناندا***
*


حس شفقت داشتن نسبت به همه موجودات، برای شناخت حق ضروری است؛ چون خود حق هم سرشار و لبریز از این کیفیت است. آن هایی که قلب رئوف و مهربانی دارند، می توانند خود را جای دیگران بگذارند، درد آن ها را احساس کنند و در صدد رفع آن برآیند. پاراماهانسا یوگاناندا

*
***سخنان پاراماهانسا یوگاناندا***
*


عشق الهی توصیف کردنی نیست، اما وقتی که قلب آدمی پالایش می شود و آرام می گیرد، می توان این عشق را احساس کرد. وقتی ذهن و احساس، متوجه درون و باطن می شود، آدمی شعف و سرور الهی را احساس می کند. لذات حواس پنج گانه دوامی ندارد، اما سرور الهی ابدی و بی نظیر است. پاراماهانسا یوگاناندا

*
***سخنان پاراماهانسا یوگاناندا***
*


به یاد داشته باشید که وقتی برای آرزویی خوب تلاش می کنید،خداوند شما را هدایت می کند و شما را برای آن تلاش ارزنده برمی انگیزد. پاراماهانسا یوگاناندا

*
***سخنان پاراماهانسا یوگاناندا***
*
 

سرنوشت چیست؟ آیا سرنوشت یک نیروی اسرارآمیز و سازش ناپذیر برونی است که بر تقدیر انسان حاکم است؟ تأثیر چنین مفهومی در بسیاری این بوده است که فکر کنند هر چه هست همانست و نمی توان راجع به آن کاری کرد. سرنوشت حکمی نیست که از پیش مقرر شده باشد – اما تحت قانون علیت، یا کارما، توسط خود شما تعیین می گردد. خداوند به شما اختیار عمل داده است؛ اما قانون علیت بر حسب کیفیت کردار شما نتیجه آن را معین می سازد. بدین سان هر عملی نتیجه علی یا تأثیر خاص خود می شود. وقتی عمل خاصی را به تحرک درآورید؛ نتیجه یا تأثیرش هماهنگی متقابل و اجتناب ناپذیر با آن عمل خواهد داشت. کردار چه خوب باشد و چه بد دارای عواقب واکنشی است. بنابراین شما روز به روز دارید عللی را می آفرینید که تعین کننده سرنوشت تان خواهد شد.

شناخت حق به منزله شرکت در تشییع جنازه تمام غم و اندوه ها است. پاراماهانسا یوگاناندا

*
***سخنان پاراماهانسا یوگاناندا***
*
 

با وجود تمامی گناهانی که در گذشته مرتکب شده اید خود را گناهکار نخوانید همیشه به خود تاکید کنید که موجودی الهی هستید به محض احساس گناه ذهن این برداشت را به عنوان واقعیت می پزیرد و دیگر نمی توانید خود را الهی بدانید خداوند این خطاها را علیه شما به کار نمی گیرد فقط از شما می خواهد همان خطاها را تکرار نکنید… پاراماهانسا یوگاناندا

*
***سخنان پاراماهانسا یوگاناندا***
*
 

همه روحها برابرند. تنها تفاوت میان من و شما این است که من سعی کردم و به خداوند نشان دادم که به او عشق می ورزم و او به سویم آمد. عشق آهنربایی است که خداوند نمی تواند از آن بگریزد. پاراماهانسا یوگاناندا

*
***سخنان پاراماهانسا یوگاناندا***
*
 

دنیا به وجود آمده تا ما را سرگرم کند نه اینکه شکنجه دهد.(هرچند که ظاهرا درحال شکنجه ماست)خداوند فیلم سینمائی آفرینش(دستگاه خلقت)را بسیار پیچیده و مملو از تضادهای خوب و بد ساخته است. چندبار اتفاق افتاده که به دیدن فیلمی جنائی رفته اید و هنگ

برای ارسال اولین نظر کلیک کنید